top of page

Privacyverklaring

sisu studio 

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en sisu studio, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.
sisu studio, gevestigd in Utrecht, Europaplein 924, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar sisustudio.online@gmail.com

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via sisustudio.online@gmail.com . Dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. 
Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:
- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Jouw bericht

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang. 

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.
Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte/aanbod toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:
- N.A.W. gegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bedrijfsnaam (als dat van toepassing is)
- Kamer van koophandel nummer (als dat van toepassing is)
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang. 

3. Om een overeenkomst uit te voeren, afspraken met je te kunnen maken en bestelde producten aan je toe te sturen.
Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
- N.A.W. gegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bedrijfsnaam (als dat van toepassing is)
- Kamer van koophandel nummer (als dat van toepassing is)
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst. 

4. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:
- N.A.W. gegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bedrijfsnaam (als dat van toepassing is)
- Kamer van koophandel nummer (als dat van toepassing is)
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting. 

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening.
Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn systeem te verwerken:
- Naam
- E-mailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming. 


Doorgifte aan partners
Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. 

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
- Mijn post versturen 
- Mijn betalingen & incasso’s afhandelen 
- Mijn webhosting verzorgen

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van je gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.


Doorgifte aan derden
In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten sisu studio, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens
sisu studio heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. 

Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard
Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

E-mail:
E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant is voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door sisu studio. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar sisu studio.online@gmail.com .


Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar sisustudio.online@gmail.com . Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die sisu studio verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. sisu studio accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door sisu studio om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf.

In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van sisu studio ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op via de e-mail, sisustudio.online@gmail.com of per post:

sisu studio
T.a.v.: Isa Muis
Europaplein 924
3526 WT
 Utrecht

sisu studio is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81357648.
Versie: januari 2021

bottom of page